Igangværende: Vores advokater undersøger sag om beslaglæggelse af 7 biler